ชาวอำเภอศรีสัชนาลัยร่วมใจปรองดองสมานฉันท์

บรรยากาศบางส่วนจากงานชาวอำเภอศรีสัชนาลัยร่วมใจปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชน ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย เมื่อวันที่ 23 มิย.57

ศรีสัชนาลัย

 

0a
000