ตำบลหาดเสี้ยวรดน้ำดำหัวนายอำเภอศรีสัชนาลัย

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกันรดน้ำดำหัว นายสุชาติ ทีคะสุข นายอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อเป็นสิริมงคลในประเพณีวันสงกรานต์ 2556 ณ บ้านพักนายอำเภอศรีสัชฯ

https://www.facebook.com/hadsiew.srisat

0