ตำบลหาดเสี้ยว ร่วมเปิดนิทรรศการทางวิชาการ “เมืองเชลียงปริทรรศน์” 58

นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดนิทรรศการทางวิชาการ “เมืองเชลียงปริทรรศน์” 58 ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2559 โดยมีนายวรินทร์ ชำนาญผา รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธานพิธี โดยกิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างๆ โครงงานของน้องๆนักเรียน การแสดงทักษะ และแข่งขันกีฬาของน้องนักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย