ตำบลแม่สำกับแหล่งท่องเที่ยวแบบ Unseen ที่รอการเปิดให้เที่ยวชมอย่างเป็นทางการ

***อบต.แม่สำ เดินหน้าพัฒนาการท่องเที่ยว***
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรีพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานในการประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยวในตำบลแม่สำ เพื่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ โดยกระบวนการประชารัฐ และนำไปสู่การจัดทำแผนแม่บท/ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวศรีสัชนาลัยอย่าง ยั่งยืน
โดยมีนายทวี ยงญาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ สมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และเตรียมพร้อมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/baanmaesam/posts/815183835247728

แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สำ

แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่สำ