ต้นมะค่าเสมายักษ์ ตำบลแม่สำ

ต้นมะค่าเสมายักษ์ ตำบลแม่สำ  ของดี UNSEEN IN MAESAM !!! น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลและอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยได้

ตำบลแม่สำ

001 0001