ต้อนรับครูใหม่ โรงเรียนบ้านสุเม่น

โรงเรียนบ้านสุเม่น โดย ผอ.เมตตา แสวงลาภ มอบต้นไม้มงคลแสดงความยินดีกับครูที่ย้ายมาใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ นางสาววาทินี อิ่มเอิบ ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สพป.ตาก เขต 2 และ นางสาวสุกัญญา ปาต๊ะวงค์ ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป.เชียงราย เขต 2 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 และได้ร่วมกับคณะครูจัดงานเลี้ยงรับครูใหม่ในวันนี้ด้วย….

(ภาพ/ข่าว… สุนทร)