ต.หาดเสี้ยว เชิญเที่ยวงาน ลานวัฒนธรรม กำฟ้า บ้านเฮา ประจำปี 2557

 

 

0

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวขอเชิญเที่ยวงาน “ลานวัฒนธรรม กำฟ้า บ้านเฮา ประจำปี 2557”
วันที่ 8 และ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ตั้งแต่เวลา 17.00น. เป็นต้นไป
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

0