ถ่ายทำวีดิทัศน์เกี่ยวกับดินริมสองฝั่งแม่น้ำยมทรุดตัว

นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ตลอดจนตัวแทนชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันถ่ายทำวีดิทัศน์เกี่ยวกับการทรุดตัวของดินสองฝั่งแม่น้ำที่เกิดจาก การกัดเซาะของกระแสน้ำในลำน้ำยม นำไปประกอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อบรรเทาปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนใน พื้นที่ (จัดทำเขื่อนเรียงหิน) จากกรมโยธาธิการและผังเมือง
…ความคืบหน้าในการดำเนินการ จะรายงานให้ทราบเป็นระยะ ผ่านทางเพจเทศบาลเมือง / เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย นะคะ เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย

0Templete_i4