ทหารพัฒนาเร่งขุดฝายช่วยชาวบ้านบ้านตึก ต้านภัยแล้ง

ลำน้ำยมที่จังหวัดสุโขทัย เริ่มแห้งขอดเป็นสันดอนทรายหลายจุด ขณะที่ทหารพัฒนาเร่งขุดฝายช่วยชาวบ้านบ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย แก้วิกฤตแล้ง หลังพบพืชผลทางการเกษตรทยอยยืนต้นตาย ไปติดตามรายงานสดจาก ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย