ทำบุญวันพระ ณ วัดหนองบัว

นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมทำบุญวันพระ ณ วัดหนองบัว
….กิจกรรมทำบุญในวันธรรมสวนะ ช่วงเข้าพรรษาได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนไปครบทุกวัดในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ‪#‎วัตถุประสงค์หลักคือส่งเสริมพระพุทธศาสนา‬ และสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นคือได้มีโอกาสพบและพูดคุย สอบถามปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อนำมาสู่การพัฒนาในลำดับต่อไปด้วย
000x