ทำบุญหอพักโรงเรียนบ้านผาเวียง

0

เมื่อวันที่ 2พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 น. นายอินทร์ถา อุดมวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาเวียง คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนร่วมทำบุญหอพักนักเรียน