นักเรียนรางวัลพระราชทาน ร.ร.วัดโบราณหลวง ประจำปีการศึกษา 2554

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2555 นายมานพ หาญณรงค์ ผอ.ร.ร.วัดโบราณหลวง นำเด็กหญิงลักษิกา แผลงฤทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดโบราณหลวง พร้อมด้วยคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน โดยได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

ดวงกมล /ข่าว