นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง ร่วมเดินขบวนรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก

นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง ร่วมเดินขบวนรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก