นักเรียน รร.วัดโบราณหลวงชนะเลิศ ประกวดร้องเพลง Open house

ด.ญ.ปิ่นเพชร  ประวงศ์  [ทราย]  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 รร.วัดโบราณหลวง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลง งาน Open house ของวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2554

http://watboran.sukhothai2.go.th/