นายกฯเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นโบราณสถาน และแหล่งโบราณคดี ที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ และต้นแบบศิลปกรรมของไทย อาทิ การทำเครื่องสังคโลก และเป็นอุตสาหกรรมที่สร้่างรายได้ ให้กับชุมชน และเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งอุทยานศรีสัชนาลัยนับเป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญของชาติ ที่ได้ดำเนินการบูรณะ และพัฒนาให้เป็นแผล่งเรียนรู้ตลอดชีพแก่ผู้สนใจ จนได้รับการยกย่อง และเขึ้นเบียนเป็นมรดกโลก ตั้งแต่ปี 2534

จากนั้นได้พบปะกับกลุ่มผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อสม. และประชาชนที่มาให้การต้อนรับและให้กำลังใจ ก่อนที่จะนั่งรถรางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดช้างล้อม และวัดนางพญา ที่เป็นวัดโบราณอายุ 755 ปีพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปแผนการผังเมืองอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ก่อนจะเดินทางต่อไปยังโรงยาบาลลับแล จ.อุตรดิตถ์ ชมโครงการ คุณแม่วัยใส และเป็นประธานวางศิลาฤกอาคารส่งเสริมสุขภาพ และพักผู้ป่วย 4 ชั้น จากนั้นนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์