นายกเทศมนตรีมอบจักรยานให้นักเรียนโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา

นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้มอบจักรยานให้กับนักเรียนจำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการเดินทางมาโรงเรียน ขอขอบพระคุณอีกครั้งที่ให้ความสำคัญกับลูกหลานและความห่วงใยในการเดินทางมา เรียน…

0

ครูสุจิตรา ภาพ/ข่าว