นายอำเภอศรีสัชนาลัยได้ตรวจเยี่ยมชุดตรวจรักษาความปลอดภัยฯ

นายอำเภอศรีสัชนาลัยได้ตรวจเยี่ยมชุดตรวจรักษาความปลอดภัยฯ หมู่ที่ 1 ต.บ้านตึก ม.9 ,11 ป่างิ้ว
ขอขอบคุณ แทนพี่น้องประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัยทุกหมู่บ้าน
ที่พี่น้องกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ สารวัตรกำนัน แพทย์ตำบล ชรบ. อปพร. กรรมการหมู่บ้าน และจิตอาสา จากทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ได้เสียสละเวลาส่วนตนมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบสุขของประชาชน