นายอำเภอศรีสัชนาลัย คนใหม่

ว่าที่ร้อยตรี พยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย คนใหม่ ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเร็วๆนี้