นายอำเภอศรีสัช ประชุมการพัฒนางานประเพณีศรีสัช

นายอำเภอศรีสัชนาลัยไฟแรง นัดประชุมที่ปรึกษา เพื่อพัฒนางานประเพณี ศรีสัชนาลัย รูปแบบใหม่ๆ ไม่ให้ซ้ำซาก สะท้อนประเพณีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

12 ก.พ.59 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมนายอำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ว่าที่ รต.พยุงศักย์ สุวรรณโณ จัดประชุม ประเด็นการจัดงานเทศกาลประเพณี ใน อ.ศรีสัชนาลัย เพื่อหารือกรรมการที่ปรึกษา อ.ศรีสัชนาลัย ให้ระดมความคิด หามุมมองใหม่ๆ ในการจัดงาน แห่ช้าง ต.หาดเสี้ยว งานสรงน้ำโอนทานในเทศกาลวันสงกรานต์ และงานของดีศรีสัชนาลัย เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจ ซึ่งทางกรรมการที่ปรึกษาทุกท่านได้ระดมความคิด และนำเสนอให้นายอำเภอ ในทุกมิติ และ ได้ข้อคิดเป็นจำนวนมาก และหากแก้ปัญหาให้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ต้องมีการกำหนดแผนระยะสั้น และระยะยาว ในทุกเรื่อง รวมทั้งปัญหาควันไฟ อุบัติเหตุ ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ต้องทำให้เป็นระบบเพื่อการพัฒนา อ.ศรีสัชนาลัย ให้เป็นของดี ศรีสัชนาลัย ที่ยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว สทร.สุโขทัย รายงาน