นำเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับประเทศ โรงเรียนบ้านสุเม่น

0

โรงเรียนบ้านสุเม่น อ.ศรีสัชนาลัย โดย นางเมตตา แสวงลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำตัวแทนครูและนักเรียน จัดนิทรรศการเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียน (ระดับประเทศ) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 ซึ่งได้รับเหรียญทองแดงระดับประเทศ …

 

( ภาพ/ข่าว…สุนทร)