นิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ โดยนายวิลาศ อินดี ผู้บริหารโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับ ศน.เฉลิมศักดิ์ กำมะหยี่ ที่มานิเทศติดตามความพร้อม และเยี่ยมพบปะคณะครูโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ของภาคเรียนที่ 2/2555 โดยชี้แจงอธิบายนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้ 1.การใช้หลักสูตร 2.การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3.การใช้ tablet 4.การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง…

(ครูวิเชียร กะหมาย.. ภาพ/ข่าว)