เปิดศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหาดเสี้ยว

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รอง เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ณ อาคารโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา สังกัด สพป.สท.2 เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนได้ฝึกอาชีพการทอผ้า การตีมีด จากวิทยากรท้องถิ่นในหมู่บ้าน โดย ผอ.พิสมัย เกิดผล ผอ.รร.หาดเสี้ยววิทยา กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เมื่อวันที่ 21 กค.2555..

.(อัญชลี…ภาพ/ข่าว)