น้ำตกตาดช้างน้ำ บ้านแม่เทิน แม่สิน

น้ำตกตาดช้างน้ำ เป็นน้ำตกที่เพิ่งค้นพบใหม่ อยู่ที่บ้านแม่เทิน ตำบลแม่สิน ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก ด้วยเหตุนี้น้ำตกจึงร่มรื่นไปด้วยหมู่แมกไม้ และยังคงความเป็นธรรมชาติ และมีความสวยงามมากแห่งหนึ่ง นอกจกานี้แล้วน้ำตกแห่งนี้ยังน้ำไหลตลอดทั้งปีอีกด้วย

0