น้ำตกผาช่อ แม่สาน

น้ำตกผาช่อ เกิดจากลำธารที่ไหลผ่านโขดหินและหน้าผา หนึ่งในจุดชมวิวธรรมชาติ ระหว่างการเดินทางไปยังรอยพระพุทธบาทและถ้ำ ที่อยู่ใกล้ๆ