น้ำยมเซาะตลิ่งพัง ยาว 3 กิโลเมตร

วันที่ 23 มิถุนายน ราษฎรที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำยม ด้านเหนือเขื่อนบ้านหาดสะพานจันทร์ บริเวณหมู่ 1 หมู่ 2 ต.ศรีสัชนาลัย และราษฎรฝั่ง ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ได้ร้องเรียนว่า ขณะนี้ตลิ่งแม่น้ำยมทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่บริเวณสะพานศรีสัชฯ-ท่าชัย ไปจนถึงเขตติดต่อกับ ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก รวมระยะทางประมาณ 3 ก.ม. ได้ถูกน้ำยมกัดเซาะพังเป็นบริเวณกว้าง

บางจุดถูกกระแสน้ำกัดเซาะตลิ่ง พังลึกเข้าไปถึงตัวบ้าน และใต้พื้นถนนคอนกรีตริมแม่น้ำ โดยเฉพาะถนนตรงหน้าบ้านของนายทม  นนท์ประสาท บ้านเลขที่ 134 หมู่ 1 ต.ศรีสัชนาลัย นั้นถูกน้ำยมกัดเซาะจนเป็นโพรงลึกเข้าไปครึ่งถนน และเสียหายเป็นระยะทางยาวเกือบ 100 เมตร รถยนต์ที่สัญจรผ่านไปมาต้องใช้ความระมัดระวัง

นายบุญส่ง  ลอยฟ้า อายุ 74 ปี ราษฎรในพื้นที่ กล่าวว่า สาเหตุที่ตลิ่งแม่น้ำยมทรุดพัง เป็นเพราะถูกน้ำท่วมทุกปี ประกอบกับ มีการเปิดประตูเร่งระบายน้ำ ที่เขื่อนบ้านหาดสะพานจันทร์ ซึ่งปริมาณน้ำที่ลดลงอย่างรวดเร็ว นั้นได้พาดินที่ยังอุ้มน้ำอยู่ไหลไปด้วย จึงทำให้ตลิ่งทรุดตัวเร็วกว่าปรกติ

“ถ้าน้ำค่อยๆ ลดลงตามธรรมชาติ ดินตลิ่งจะมีโอกาสแห้ง และแข็งตัวไม่พังไปกับน้ำ แต่ถ้าเร่งระบายน้ำออก ก็จะทำให้ดินที่ยังอุ้มน้ำอยู่ไหลไปกับกระแสน้ำด้วยเช่นกัน”

อย่างไรก็ตาม ราษฎรต้องการให้เร่งซ่อมแซมถนนคอนกรีตริมแม่น้ำยม ตรงหมู่ 1 ต.ศรีสัชนาลัย รวมทั้งให้ดำเนินการป้องกันแนวตลิ่งพังโดยเร็ว เนื่องจากน้ำท่วมที่ผ่านมา มีบ้านเรือนที่ปลูกอยู่ริมแม่น้ำยม ทรุดพังเสียหายบางส่วนแล้วกว่า 30 หลัง และต่างก็อยู่อย่างหวาดผวา เพราะความเสียหายขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นทุกปี คาดว่าน้ำหลากปีนี้ก็จะมีเสียหายเพิ่มอีกด้วย

ด้าน นายวิเชียร  พรมพิราม นายกเทศมนตรีตำบลศรีสัชนาลัย กล่าวว่า สำหรับถนนริมแม่น้ำที่พัง ทางเทศบาลได้มีการตั้งงบซ่อมแซมไว้แล้วเกือบ 600,000 บาท แต่ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้ เพราะต้องรอให้ระดับน้ำลดลงเสียก่อน ส่วนการแก้ปัญหาแนวตลิ่งพัง คงต้องรองบประมาณจากรัฐบาล ในการขุดลอกแม่น้ำยมที่อยู่ด้านเหนือเขื่อนบ้านหาดสะพานจันทร์ เพื่อแก้ไขป้องกันระยะยาวต่อไป

ที่มา:http://www.naewna.com/local/11458