บรรยกาศงานกำฟ้าของชาวไทยพวน หาดเสี้ยว 2558

งานกำฟ้าของชาวไทยพวน หาดเสี้ยว เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 บริเวณซุ้มแต่ละหมู่บ้าน มีการทำอาหารและขนมพื้นบ้าน แจกฟรีให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ส่วนบนเวที มีการแสดงฟ้อนรำและการละเล่นพื้นบ้าน ที่หาชมได้ยาก