บรรยากาศการเตรียมงาน “กำฟ้า” บ้านเฮา เทศบาลหาดเสี้ยว

บรรยากาศการเตรียมงาน “กำฟ้า” บ้านเฮา เทศบาลหาดเสี้ยว

ชมภาพอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่

https://www.facebook.com/hadsiew.srisat