บรรยากาศการแข่งเรือซ่วงและขบวนแห่เรือซ่วง 53

เช้าวันที่ 13 พย 53   ทางอำเภอศรีสัชนาลัยได้จัดขบวนแห่ประเพณีของชาวตำบลหาดเสี้ยว  เริ่มจากที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย  เดินผ่านกลางตลาด จนมาถึงเขื่่อนเรียงหิน    จากนั้นจึงให้ท่านผู้ว่ากล่าวเปิดงานและเริ่มต้นการแข่งขันเรือซ่วง

บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำยม มีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมาคอยชมการแข่งขัน