บรรยากาศงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ของธนาคาร ธ.ก.ส. ศรีสัชนาลัย

บรรยากาศงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ของธนาคาร ธ.ก.ส. ศรีสัชนาลัย โดยมีนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมจับรางวัลมอบโชคให้กับลูกค้าผู้ฝากเงินกับ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคจังหวัดสุโขทัย โดยภายในงานมีลูกค้า ธ.ก.ส.เข้าร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย