บรรยากาศงานประเพณีกำฟ้า หาดเสี้ยว ประจำปี 2557

บรรยากาศงานประเพณีกำฟ้า หาดเสี้ยว ประจำปี 2557 ณ เขื่อนเรียงหิน บ้านหาดเสี้ยว

DSC_5334 DSC_5338 DSC_5340 DSC_5343 DSC_5346 DSC_5355 DSC_5356 DSC_5360 DSC_5365 DSC_5367 DSC_5370 DSC_5381 DSC_5390 DSC_5395 DSC_5409 DSC_5410 DSC_5413 DSC_5416 DSC_5419 DSC_5451 DSC_5457