บรรยากาศงานแห่ช้างบวชนาค หาดเสี้ยว 2556

ภาพบรรยากาศ งานแห่ช้างบวชนาค ของชาวไทพวน ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 7 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา
มีนักท่องเที่ยวมารอชมขบวนแห่ช้างและพิธีการบวชนาคอย่างหนาแน่น