บริการขี่ช้างชมโบราณสถาน วัดพระปรางค์

บริการขี่ช้างชมโบราณสถานวัดพระปรางค์ และให้อาหารช้าง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09:00-16:30. น.
ท่านใดสนใจขี่ช้างทัวร์ชมอุทยานศรีสัชนาลัยสามารถติดต่อล่วงหน้าที่เบอร์ 093-032-0793. วัตร (วัชรพงษ์)