ประชุมคณะกรรมการตำบลแม่สำ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการตำบลแม่สำร่วมกับ ปลัดตำบลแม่สำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ กำนันตำบลแม่สำ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อชี้แจงข้อราชการและหาความร่วมมือระดับตำบลแม่สำ

http://www.thapopcu.com