ประชุมพัฒนาองค์ความรู้ครูผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก

เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยได้มีการจัดประชุมพัฒนาองค์ความรู้ครูผู้ดูแลเด็ก เกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการให้บริการเด็ก ๆ ภายในศูนย์ให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อต่าง ๆ
เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย

01