ประชุมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านสันหีบ

0

ร.ร.บ้านสันหีบ อ.ศรีสัชนาลัย ได้มีกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และการจัดประชุมสภานักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ของนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เสนอความคิดเห็น และลงมติด้วยตนเอง โดยมีคณะครูคอยให้คำแนะนำ นำทีมโดยครูสมโภชน์ เกื้อกูล