ประชุมสภาเทศบาล เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ภายในที่ประชุมมีการเสนอปัญหา พร้อมหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนในพื้นที่ และทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย

0a2