ประชุมโครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ เส้นทางจักรยานท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

ประชุมเกี่ยวกับโครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ เส้นทางจักรยานท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ รอบที่ ๑ (ศรีสัชนาลัย-แก่งหลวง-เกาะน้อย) โดยความร่วมมือ ระหว่าง อพท., ชุมชน และเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย อีกไม่นานพื้นที่ศรีสัชนาลัย จะเป็นอีกแห่งที่สามารถปั่นจักรยานท่องเที่ยวได้เชื่อมโยงกันระหว่างแหล่ง ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง และยังมีภูมิทัศน์ที่สวยงามอีกด้วย

เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย

0a2