ประชุมเตรียมงานนายอำเภอแหวนเพชร, วันของดีศรีสัชนาลัย และลอยกระทง

นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน ประกอบด้วย
…งานที่ ๑ นายอำเภอแหวนเพชร วันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๗
…งานที่ ๒ ของดีศรีสัชนาลัย ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๘ ก.ย. ๕๗
…งานที่ ๓ งานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ระหว่างวันที่ ๒-๖ พ.ย. ๕๗
…ซึ่งในปีนี้ เทศบาลฯ มีการเตรียมงานในฐานะเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยเป็นปีแรก (หลังจากมีการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๕๗ ที่ผ่าน) ซึ่งทุกกอง ฝ่าย งาน ขานรับนโยบายการจัดงานและรูปแบบริ้วขบวนให้มีความสวยงาม ยิ่งใหญ่ อลังการ สื่อถึงเอกลักษณ์ในพื้นที่ เน้นความมีส่วนร่วมกับชุมชน

ประชุมเตรียมงานนายอำเภอแหวนเพชร, วันของดีศรีสัชนาลัย และลอยกระทง

0ip4