ประวัติหมู่บ้านแม่สาน ห้วยหยอก และ ป่าคา

ความเป็นมาของหมู่บ้านแม่สานและนามสกุลค้างคีรี หมู่บ้านแม่สานได้ก่อตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อราวปี พ.ศ.2390 โดยมีชาย 3 คน เป็นพี่น้องกัน คนโตชื่อก้าง คนรองชื่อว่านายคี ส่วนคนเล็กไม่มีการบันทึกไว้ สันนิฐานว่ามาจากอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายก้างเป็นคนที่สร้างหมู่บ้านแม่สานไปทางใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร ปัจจุบันคือบ้านห้วยหยวก ส่วนน้องชายคนเล็กได้ปลูกบ้านห่างจากบ้านแม่สาน ไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร ปัจจุบันคือบ้านป่าคา ทั้งสามคนพี่น้องสามารถปลูกบ้านคนละ 1 หลัง แต่ว่าทั้งสามยังไม่มีนามสกุลใช้และไม่มีผู้นำในการปกครอง ทั้งสามคนจึงปรึกษากัน และได้เข้าป่าล่าช้างป่ามาตัวหนึ่ง ได้ตัดงาแล้วนำไปเข้าเฝ้าในหลวง(ไม่ระบุว่าเป็นรัชกาลที่เท่าใด) ในหลวงได้พระราชทานนามสกุลให้ตามชื่อของเขาทั้งสามว่า “ก้างคีรี” และได้เลือกนายก้างเป็นผู้นำ ไม่กี่ปีต่อมา ได้มีการเปลี่ยนนามสกุลจาก “ก้างคีรี”เป็น “ค้างคีรี”โดยปลัดเหวียน ซึ่งเป็นปลัดอำเภอศรีสัชนาลัยในสมัยนั้นเป็นคนเปลี่ยนให้ และได้ใช้นามสกุลนั้นจนถึงปัจจุบัน