ประเพณีสลากภัตข้าวหลาม ประจำปี 2558

“กิจกรรมสืบสานประเพณีสลากภัตข้าวหลาม ประจำปี 2558 ” วัดเชิงคีรี ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 สลากภัตข้าวหลาม