ประเพณีเฮือซ่วง หาดเสี้ยว 2558

ประเพณีเฮือซ่วง    2558    วันที่ 14 พย. 2558     ณ ตลาด บ้านหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

รูปภาพใหม่ 66 รูปในอัลบั้ม: พิธีเปิดประเพณีเฮือซ่วง หาดเสี้ยว 2558