ประเมินนักเรียนวัดโบราณหลวง รับรางวัลพระราชทานประจำปี 2555

โรงเรียนวัดโบราณหลวง โดยนายมานพ หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบราณหลวง พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งนักเรียนเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ เด็กหญิงวิลาวัณย์ เชื้อเถาว์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดโบราณหลวง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 เป็นที่เรียบร้อย..และขอขอบคุณกลุ่มส่งเสริมการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ที่ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่างๆ เป็นอย่างสูง

(ดวงกมล…ภาพ/ข่าว)