ปรับปรุงบ้านภูมิแผ่นดิน โรงเรียนบ้านสันหีบ

โรงเรียนบ้านสันหีบ ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม จาก อบต.แม่สำ จำนวน 30,000 บาท เพื่อปรับปรุง บ้านภูมิแผ่นดิน โดยการขัดพื้นผิวไม้ และทาสีใหม่ ให้ดูสวยขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง ทางโรงเรียนบ้านสันหีบ ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

( ศุภกร ข่าว/ภาพ )