ปลัดจังหวัดสุโขทัยมอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว ต.แม่สำ

นายสุชาติ ทีคะสุข ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการมอบผ้าห่มแก่ผู้ประสอบภัยหนาว ในโครงการของขวัญปีใหม่จากใจ พม.ภายใต้แคมเปญ “อิ่มอุ่นกาย” ณ โรงเรียนบ้านสันหีบ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ที่ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยร่วมกับศูนย์ พัฒนาชาวเขาจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันจัดขึ้น โดยมี นายทวี ยงญาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ เข้าร่วมให้การต้อนรับและมอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาวด้วย ซึ่งในการมอบผ้าห่มในครั้งนี้ มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่ลดลงจาก 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่สิน และ ตำบลแม่สำ เข้ารับมอบผ้าห่มจำนวนกว่า 269 คน

ตำบลแม่สำ