ปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนบ้านสุเม่น

เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม ที่ผ่านมานี้ โรงเรียนบ้านสุเม่น โดยการนำของท่านผู้อำนวยการเมตตา แสวงลาภ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านสุเม่น ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า จังหวัดระยอง นักเรียนต่างรู้สึกตื่นเต้นและประทับใจเป็นอย่างยิ่งกับการเล่นน้ำและดำน้ำ ดูปะการัง นอกจากนี้ยังได้เข้าชมอุโมงค์ปลา ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง,สวนสมุนไพรในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และได้ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเรือหลวงจักรีนฤเบศร นักเรียนทุกคนต่างขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเมตตาที่ได้จัดกิจกรรมดีๆอย่าง นี้..

.(ณัชชนิฏฐา..ภาพ/สุนทร..ข่าว)