ผลการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ผลการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกวดนำเสนอผลการดำเนินงาน และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 แข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE SUKHOTHAI รับใบประกาศเชิศชูเกียรติและเงินรางวัลจาก นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ขอกราบขอบพระคุณ ท่านมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 ที่ให้เกียรติร่วมเป็นกำลังใจแก่นักเรียน

(ครูปวีณา:ภาพ/ครูวิมล:ข่าว)

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.สุโขทัย เขต 2

0001