ผู้ปกครองร่วมงานวันสุนทรภู่ ณ โรงเรียนบ้านแก่ง

คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมงานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ชมการแสดงของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องพระอภัยมณี ทำให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก และเกิดความสนุกสนาน กันอย่างทั่วหน้า……..

ภาพ/ข่าว……samrit

http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2388