ผู้แทนพระองค์ โครงการ “หนึ่งใจ…เดียวกัน” มอบสิ่งของพระราชทาน ณ ตำบลแม่สิน

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพ และผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

วันนี้ (๑๒ ก.พ.๕๔) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนพระองค์ นางศิริรัตน์ อายุวัฒน์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพ และผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยเวลา o๙.๓o น. ผู้แทนพระองค์เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๕oo ชุด นอกจากนี้ ยังได้จัดทีมแพทย์ไปตรวจเช็คสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

โครงการ “หนึ่งใจ…เดียวกัน” ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ทั่วทุก ภาคของประเทศ ในภาวะอากาศที่กำลังหนาวเย็นในช่วงต้นปี ประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน และทุกข์ทรมานจากภัยหนาว โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ มีประชาชนจำนวนมากในถิ่นทุรกันดารที่ยังขาดแคลนผ้าห่มกันหนาว และปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิต โครงการดังกล่าว จึงเป็นโครงการที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนเรื่องภัยหนาว สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุโขทัย(ส.ปชส.) Rewriter : พนาวรรณ์ จิตรสมุทร(2)
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

ภาพ:http://www.jtbpl.com/kitjakam/160253/160253.htm