ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านป่ากล้วย

โรงเรียนบ้านป่ากล้วย โดยผอ.รุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ ให้การต้อนรับคุณนาตยา ชมชิต และคณะ นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงนักเรียนทุกคน เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ และเปิดเรียนวันแรกของปี พ.ศ. 2556 ซึ่งนักเรียนได้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพร้อมกัน และร่วมรับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อย อิ่มหนำสำราญกันทุกคน ทางโรงเรียนบ้านป่ากล้วย จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้…..

(ธุรการ…..ภาพ/ข่าว)