พิธีมอบเกียรติบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านป่ากล้วย

วันที่ 28 มีนาคม 2555 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อ.ศรีสัชนาลัย ได้จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นายรุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากล้วยเป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรรางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี สร้างความปลื้มปิติและรอยยิ้มแห่งความสุขที่ศิษย์ได้สำเร็จผ่านไปได้ด้วยดี

( ธุรการโรงเรียน… ข่าว/ภาพ )